China cumpără sau ia în arendă părţi întregi din mai multe ţări pentru a-şi asigura securitatea alimentară

Din când în când ies la suprafaţă poveşti cum că China a cumpărat terenuri arabile în Ucraina echivalente cu 5% din suprafaţa ţării. O astfel de veste poate fi o bombă politică menită să-i sperie pe micii proprietari de pământ, dominanţi în agricultura ucraineană şi de cele mai multe ori cu frică de străini. Însă poveştile au un sâmbure mare de adevăr.

În încercarea de a-şi asigura resursele necesare pentru a-şi susţine economia, China cumpără în mod agresiv terenuri agricole în întreaga lume. Iar temerile cresc că ţările emer­gente şi în curs de dezvoltare, ca surse de alimente şi resurse naturale, vor intra sub influenţa chinezilor. Im­plicaţiile în ceea ce priveşte secu­ritatea sunt de asemenea îngrijorătoare.

Pentru China, care are în faţă provocarea de a-şi hrăni cei 1,4 miliarde de locuitori şi este cel mai mare importator de alimente al lumii, securitatea alimentară repre­zintă un obiectiv de politică externă, scrie Nicolas Tenzer, analist pe securitate şi profesor la Sciences-Po Paris, în cadrul unei opinii publicate de EUObserver.

Economia chineză a importat peste 100 milioane de tone de cereale anual din 2014, iar din Europa, Ucraina joacă un rol cheie în planurile guvernului chinez de a utiliza producţie agricolă externă pentru a compensa lipsa terenurilor locale.

În 2012, Exim Bank din China acorda un credit de 1,29 miliarde de euro companiei ucrainene de stat din sectorul cerealelor şi alimentelor GPZKU, aceasta fiind de acord în schimb să-şi contracteze exporturile de cereale către o companie chineză.

Un an mai târziu, Xinjiang Pro­duc­tion and Constructions Corps a luat în arendă „5% din Ucraina“ (echi­valentul teritoriului Belgiei) pentru a cultiva cereale şi a creşte ani­male în Dnipropetrovsk, Ucraina pri-mind echipamente agricole, îngră­şă­minte şi seminţe din China în schimbul trimi­t­erii exporturilor sale către această ţară. Firma ucraineană im­pli­cată a negat că ar fi încheiat un astfel de acord, dar firmele chineze au semnat înţe­le­geri similare şi în alte ţări. Printre acestea Brazilia, Ar­gen­tina şi Sudan. În condiţiile în care acor­dul de coo­pe­rare Ucraina-China sem­nat în acest an semnalează o nouă ma­jorare a ex­por­tu­rilor de ce­reale ucrai­nene către China, pieţele euro­pene ar putea suferi repercusiuni di­recte atât din punctul de vedere al creş­terii pre­ţurilor, cât şi al dispo­ni­bi­li­tă­ţ­ii reduse a unor cereale cum ar fi porumbul.

Companiile chineze cumpără pământ şi în Asia şi Africa, suprafaţa totală cumpărată sau luată în arendă de astfel de companii în ultimul deceniu fiind egală cu suprafaţa totală a Lituaniei, achiziţiile depăşindu-le pe cele realizate de companii din SUA sau alte ţări importante, notează Nikkei.

În total, companiile chineze au căpătat control asupra a 6,48 milioane de hectare de teren dedicate agriculturii, pădurilor şi activităţilor miniere la nivel mondial în perioada 2011-2020, potrivit Land Matrix, o organizaţie europeană de monitorizare a terenurilor.

Chinezii cumpără şi ferme din America, legislatorii americani avertizând recent că prezenţa Chinei în sistemul alimentar american constituie o ameninţare la adresa securităţii naţionale, potrivit Politico.